Nasze usługi:

Cennik usług:

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby naszych Klientów cena usługi ustalana jest indywidualnie przy podpisaniu umowy. Na cenę usługi ma w szczególności wpływ rodzaj prowadzonej działalności, ilość dokumentów księgowych, liczba zatrudnionych pracowników oraz usługi dodatkowe

Proponowane poniżej ceny netto mają charakter orientacyjny i kształtują się następująco:

  • Księgi rachunkowe od 400 zł netto
  • Księga przychodu i rozchodu bez ewidencji VAT od 100 zł netto
  • Księga Przychodu i rozchodu z ewidencją VAT od 120 zł netto
  • Ryczałt bez ewidencji VAT od 80 zł netto
  • Ryczałt z ewidencją VAT 100 zł netto
  • Karta podatkowa od 60zł netto
  • Kadry i płace oraz obsługa ZUS od 15 zł/osobę
  • Pozostałe usługi wymienione w ofercie ustalane są indywidualnie